Växjö slår larm om ohållbart flyktingmottagande | Sverigedemokraterna i Eksjö

Växjö slår larm om ohållbart flyktingmottagande

referat från Smålandsposten

MASSINVANDRINGEN Från alltfler kommuner och med skiftande partifärg kommer nu desperata nödrop om att man inte klarar anstormningen av asyslsökare som de generösa riskpolitikerna i regering och riksdag vinkar in till vårt land för att sedan låta redan hårt ansträngda kommuner ta det huvudsakliga ansvaret för.

Häromdagen var det Göran Dahlström (S) i Katrineholm som skickade upp en nödsignal i Expressen. Idag är det Bo Frank (M), kommunalråd i Växjö, som i en debattartikel i Smålandsposten signalerar att man går på knäna. Bland annat protesterar Frank mot att staten dyvlat på kommunen dubbelt så många flyktingar, anhöriga och ensamkommande som man har anvisningsavtal om. Det har medfört att kommunens kostnader för socialbidrag fullständigt skenar.

Precis som i många andra kommuner menar Frank att staten måste börja ersätta kommunerna för de stora merkostnader som uppstår med dagens invandring. Som det är nu tar staten sin hand ifrån de nyanlända efter två år i Sverige. Med den lågutbildade profil som invandringen har numera är det knappast någon som kommit i arbete efter dessa första två år i Sverige och försörjningsansvaret faller då på kommunen, ofta i många år framöver.

Frank skriver att av de 600 personer som Växjö tagit emot under de senaste 18 månaderna har endast fem kommit i arbete. Han påtalar också att den genomsnittliga tiden att komma in på arbetsmarknaden är 9 år! eller mer för personer med bristfällig eller ingen utbildningsbakgrund. I likhet med Dahlström i Katrineholm är Frank i Växjö trött på att staten skickar räkningen för sin flyktingpolitik till kommunerna och nonchalerar de problem som mottagande och integrering i samhället medför.