Nässjö toppar tolkinsatser | Sverigedemokraterna i Eksjö

Nässjö toppar tolkinsatser

InterpellationSverigedemokraterna

Till Landstingsstyrelsens ordförande

 

Landstingets kostnader för tolktjänster

Vid besök i vården erbjuds alltid tolkning till andra språk när behov finns, behovet ökar stadigt.

Att få en helhetsbild av kostnaderna är inte helt enkelt. Man får helt enkelt vända sig till tolkförmedlingarna för att få rådata om alla faktureringar, besök och tider.

Dessa tjänster registreras inte i Cosmic om vårdtagaren kommer till besöket. Däremot om vårdtagaren inte kommer till besöket registreras en avgift som förs in i systemet och kan följas upp.

Efter att ha summerat alla faktureringar från tolkförmedlingarna till Landstinget under 2012 blir totalkostnaden 9 772 000 kr. Det är osäkert hur stor del av kostnaden som bekostas av skattebetalarna i Jönköpings Län, jag anser att staten borde ta ansvar för största delen av dessa kostnader.

Antal gjorda tolkinsatserinsatser i länet 2012 uppgår till 20 285 st. Dessa är de fem vårdinrättningar som haft flest tolkinsatser:

LÄKARHUSET NÄSSJÖ

        Antal     669

VC RÅSLÄTT

426

SÄVSJÖ PRIMÄRVÅRD

403

LÄNSSJUKHUSET RYHOV

392

INFEKTIONSMOTTAGN

369

 

 

Vad man kan fundera på är om varje verksamhet ska bära sina egna kostnader för tolktjänster. I så fall slår det hårt mot vissa områden/verksamheter.

Frågor:

-Återbetalar staten en del av dessa kostnader? I så fall hur mycket?

-Hur får verksamheten täckning för sina kostnader inom detta område, finns det i verksamhetens driftbudget eller på annat sätt?

 

För Sverigedemokraterna

Samuel Godrén