Migrationsverket varnar för skenande kostnader | Sverigedemokraterna i Eksjö

Migrationsverket varnar för skenande kostnader

I stället för 31 000 väntas 34 000 asylsökande till Sverige i år. Dessutom höjer Migrationsverket prognosen för antalet anhöriginvandrare från Somalia och vill ha mer pengar av regeringen.

– Vi har sett under en längre tid att det är en ökning på gång och oron fortsätter i Afghanistan och Somalia, säger Oskar Ekblad, avdelningschef i asylprövningen på Migrationsverket.

Ökningen av det väntade antalet asylsökande finns i en prognos som verket lämnade till regeringen på torsdagen. Främst har antalet sökande från Afghanistan och Somalia ökat i år jämfört med samma tid i fjol, liksom från Syrien.

Anhöriginvandringen väntas också öka kraftigt. Främsta orsak anses vara en dom i Migrationsöverdomstolen i januari som gör det lättare för anhöriga att få stanna. Den påverkar främst somalier. Nu väntas 20 000 ansökningar komma från somalier i år, en ökning från 18 500 i förra prognosen.

– Sverige blir tydligare ett destinationsland, säger Ekblad.

Dessutom förväntas arbetskraftsinvandringen gå upp kraftigt i år. Summan av kardemumman är att Migrationsverket anser sig behöva ytterligare 65 miljoner kronor i år och 214 miljoner kronor ytterligare nästa år.

– Vi måste bli fler som tar emot och prövar ansökningar, säger Ekblad.

källa:TT
Samuel godrén
Sverigedemokraterna