Kommunförening | Sverigedemokraterna i Eksjö

Kommunförening

Ordförande Elisabeth Werner
Vice ordförande Anita Birgitta Karlsson

Kassör Ulf Svensson
Sekreterare Charlotte Nykvist

Styrelseledamot Charlotte Nykvist
Styrelseledamot Göran Augustsson
Styrelseledamot Jonas Lööf
Styrelseledamot Mats Svensson
Styrelseledamot Ulf Svensson
Suppleant Tore Sand

Revisor Björn Forsell
Revisor Samuel Godrén
Revisorsuppleant Anker Iskov Christensen