Försörjningsstödet i Nässjö kommun | Sverigedemokraterna i Eksjö

Försörjningsstödet i Nässjö kommun

Försörjningsstödet i Nässjö kommun har på senare tid uppmärksammats nationellt för att det ökat dramatiskt. Problemet har ingen lösning på kort sikt utan måste tas om hand i decennier.

Nässjöborna är bara att beklaga. När det gäller nysatsningar på skola och äldreomsorg är möjligheterna mycket begränsade. Allt beroende på en dålig politik de senaste tre mandatperioderna.

ek_bistand_2011_nassjo

Samuel Godrén
Sverigedemokraterna