Etableringslotsar är som fettsugning! | Sverigedemokraterna i Eksjö

Etableringslotsar är som fettsugning!

Sedan ansvaret flyttades från kommunerna till staten och Arbetsförmedlingen, för de nyanlända flyktingarna, hoppas politikerna i kommunen att arbetsförmedlingen skall lösa problemen med arbetslösheten för denna grupp, genom att anställa så kallade ”Etableringsotsar”

Det är med ”Lotsar” som med ”Coacher”, några riktiga arbeten förmedlas inte!
De enda som får arbete, är de som anställs av arbetsförmedlingen, eller de som får jobb som lots eller coach!Det kommer säkert att dröja många år innan de ”nyanlända” får något riktigt arbete! Och vem skall förmedla arbeten till alla andra arbetslösa?

Gunnar Gadderyd
Sverigedemokraterna