Apropå debatten om Kärleksinvandring | Sverigedemokraterna i Eksjö

Apropå debatten om Kärleksinvandring

I den undersökning om ”Kärleksäktenskap” som tillsattes av Yanko Saboni, fram kom att ett sextiotal av de undersökta fallen, gäller minderåriga flickor.

Föräldrarna har mot en ersättning på hundratusentals kronor gift bort sin dotter, ofta till en äldre släkting i hemlandet. Anledningen till denna transaktion, är att den manlige släktingen på detta sätt får uppehållstillstånd i Sverige. Alltså sätt att kringå våra migrationslagar!

Detta är mycket vanligt och gäller inte bara minderåriga flickor, utan även pojkar och vuxna personer.

Gunnar Gadderyd
Sverigedemokraterna