3 mandat Tack för förtroendet! | Sverigedemokraterna i Eksjö

3 mandat Tack för förtroendet!

Fyrtio förtroendevalda Sverigedemokrater från Jönköpings län deltog i en utbildningsdag i Skillingaryd efter valet. Det diskuterades hur man arbetar och uppträder i kommunfullmäktige och formaliteterna runt motioner mm.

De tre personer som höll i utbildningen hade sedan flera år erfarenheter från både landsting och kommunfullmäktige och tipsade om det man bör vara uppmärksam på för att inte bli lurad och snärjd i det politiska arbetet.